Vuokrausehdot

Porvoon vuokravaunu Vuokrausehdot

Vuokraajan tulee olla vähintään 24-vuotias ja luottotiedot kunnossa.

Vaunua noudettaessa tulee olla mukana virallinen henkilöllisyystodistus ja voimassaoleva luottokortti.

Ajoneuvoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralleantajan erillistä kirjallista lupaa.
Vaunua ei saa viedä Eu:n ulkopuolelle.

Vuokra-aika on vähintään viikko kesäkuukausina. Muina aikoina vuokraamme myös viikonlopuksi.

 Maksuehdot ja takuusumma

Vuokraajan tulee lukea vuokrausehdot ennen varaamista. Vuokraaja täyttää ja lähettää varauslomakkeen. Kun luottotiedot on tarkistettu, lähettää vuokranantaja laskun varausmaksusta ja vuokrasta vuokraajalle. Kun varausmaksu on saapunut Porvoon vuokravaunun tilille Nordeaan, merkitään vaunu vuokraajalle varauskalenteriin.

Varausmaksu 300€ maksetaan varauksen yhteydessä vuokranantajan tilille. Mikäli vuokrausajankohtaan on yli 30 vuorokautta, tulee vuokrahinta suorittaa 7 päivän kuluessa varauksesta vuokranantajan tilille.

Mikäli vuokraukseen on alle 30 vuorokautta, tulee vuokrahinta suorittaa heti varauksen vahvistumisen jälkeen. Mikäli maksuehtoja ei ole noudatettu, vuokranantaja pidättää takuusumman ja asettaa vaunun uudelleen vuokrattavaksi.

Varausmaksun maksamisesta ja varauskalenteriin merkitsemisestä syntyy vuokrasopimus, johon sovelletaan ainoastaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet selvitetään Porvoon käräjäoikeudessa.

Varausmaksu 300€ toimii varauksen jälkeen takuusummana vuokrauksen päättymiseen saakka. Vuokranantaja palauttaa sen viikon kuluessa vuokraajan tilille, mikäli vaunu on palautettu asianmukaisessa kunnossa.

Mikäli vaunussa todetaan puutteita palautarkastuksessa, voi vuokranantaja vähentää takuusummasta niiden arvon.  Mikäli takuusumma ei riitä vahinkoihin, laskutetaan loppusumma 7päivää netto.

Vuokranantajalla on oikeus vaihtaa vaunu toiseen, mikäli vaunu ei ole vuokranantajasta riippumattomista syistä käytössä. Mikäli vaunu vaihdetaan halvempaan vaihtoehtoon, palauttaa vuokranantaja hintaeron vuokraajalle.

Vuokrasopimus koskee ainoastaan sopimuksessa mainittua vuokra-aikaa. Vuokra-ajan päättyessä vuokralaisen tulee toimittaa vaunu Porvoon vuokravaunun toimipisteeseen sovittuna aikana.

Vaunu tulee luovuttaa Porvoon vuokravaunun henkilökunnalle, jolloin siihen suoritetaan yhdessä vuokraajan kanssa palautustarkastus.

Vaunua noudettaessa vuokraajan on esitettävä virallinen henkilöllisyystodistus tai passi ja voimassaoleva luottokortti. Mikäli vaunun luovutus myöhästyy siitä syystä, että mainittuja asiakirjoja ei pystytä esittämään, vastaa vuokraaja syntyneistä kuluista. Mikäli asiakirjoja ei pystytä esittämään sovittuna luovutushetkenä, eikä kohtuullisen ajan kuluttua sovitusta luovutushetkestä, on vuokranantajalla oikeus perua vuokrasopimus.

Tällöin vuokraaja on velvollinen maksamaan kuitenkin vuokran kokonaisuudessaan, ellei vuokranantaja löydä kyseiselle viikolle toista vuokraajaa.

Vuokraaja vastaa myös muiden vaunua käyttävien ja vetävien henkilöiden toimista, kuten omistaan.

Vaunu on vakuutettu vuokraajan toimesta kaskovakuutuksella.

Vuokrauksen kesto

Vuokra-aika on kesäaikana viikko.(muina aikoina vuokraamme myös viikonloppuja). Vuokra-aika alkaa vaunun luovutuksesta maanantai klo 16.00 ja päättyy seuraavana maanantaina klo 12.00, jos vaunu on siivottu vuokraajan toimesta. Vuokraajalla on mahdollisuus ostaa vaunuun siivous hintaan 60€, mutta tällöin vaunu tulee palauttaa perjantaina jo klo 10.00.

Siivous ei sisällä wc-säiliön tyhjennystä. Vaunu tulee aina palauttaa wc-säiliö tyhjänä. Mikäli säiliötä ei ole tyhjennetty, tulee tyhjennyksestä 120€ lisämaksu. Jos siivouksesta ei ole sovittu etukäteen, tai vuokralaisen siivous ei ole riittävä, niin siivouksesta veloitetaan 100€.

Mikäli asiakas haluaa palauttaa vaunun aikaisemmin, tulee vuokraajan sopia asiasta vuokranantajan kanssa. Vuokranantaja ei ole velvollinen palauttamaan aikaisemmin palautetusta vaunusta vuokramaksua, vaan vuokraaja maksaa joka tapauksessa koko vuokra-ajan vuokran.

Vaunu tulee palauttaa sovittuna aikana. Mikäli vaunu palautetaan myöhässä, vuokraajan tulee vuokraajan korvata vuokranantajalle aiheutuneet kulut.

Varauksen peruuttaminen

Mikäli vuokraaja peruuttaa aikaisemmin kuin 7 päivää vahvistetun vuokrauksen alkamispäivästä, tulee vuokraajan maksaa seuraavat peruuttamismaksut.

14 päivää 50 % vuokrasta.

Mikäli vuokraaja peruuttaa alle 7 päivää ennen vuokrauksen vahvistettua alkamispäivää, tulee hänen maksaa vaunun koko vuokra.

Vuokra-aikaa voidaan muuttaa saman ajankohdan ja samanhintaisen vuokrasesongin sisällä 30 päivää ennen vuokrauksen vahvistettua alkamispäivää vuokranantajan suostumuksella, mikäli varauskalenterissa on sopiva ajankohta vapaana. Vuokranantajalla on oikeus kieltäytyä vaihtamasta ajankohtaa, mikäli se ei sovellu aikataulullisesti seuraaviin vuokrauksiin.

Myöhemmin tapahtuvat varauksen muutokset eivät ole mahdollisia. Laillisia vaatimuksia varauksen vaihdolle tai päivämäärien muutoksille ei ole.

Luovutus ja vastaanotto

Vuokraaja on velvollinen osallistumaan ennen vaunun luovutusta vuokranantajan käyttöopastukseen Porvoon vuokravaunun toimipisteessä. Tässä yhteydessä tarkastetaan yhdessä vaunun kunto ja allekirjoitetaan vuokrasopimus. Vuokranantaja voi kieltäytyä ajoneuvon luovuttamisesta, mikäli ajoneuvon käyttöopastusta ei ole suoritettu.

Vaunut luovutetaan vuokraajalle siivottuna ja ne tulee palauttaa takaisin samassa kunnossa kuin se oli luovutettaessa. Mahdollisesta muusta välttämättömästä jälkipuhdistuksesta vastaa vuokraaja.

Vuokraaja on myös vastuussa vaunussa myöhemmin todetuista vioista, jotka ilmenevät palautuksen jälkeen ja ovat vuokraajan aiheuttamia.

Vaunun luovutus on  klo 16.

Vaunun palautus on klo 10 siivouksella vuokrattuna ja klo 12 vuokraajan itse siivoamana. Vuokrasopimukseen merkityt ajat ovat sitovia. Etukäteen voidaan sopia muita luovutus- ja vastaanottoajankohtia.

Vaunussa on kaksi kaasupulloa, joista toisen pitää olla täynnä vaunua palautettaessa. Vajaassa pullossa oleva kaasu jää seuraavan vuokraajan käytettäväksi.

Kielletyt käytöt ja huolellisuus- ja hoitovelvollisuus

Vuoraaja saa kuljettaa vaunussa ainoastaan matkatavaroitaan, muu kuljetus on kielletty.

Vuokraaja ei saa vuokrata vaunua edelleen. Vaunua pitää käsitellä varovaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Se pitää aina lukita asianmukaisesti, ovi, aisalukko ja ikkunat. Käyttömääräyksiä ja teknisiä sääntöjä tulee noudattaa.

Vuokraajan täytyy valvoa vaunun käyttökuntoa ja rengaspaineita asianmukaisesti.

Kaikissa vaunuissa on tupakointi ehdottomasti kielletty.

Kotieläimet ovat sallittuja vain vuokranantajan erillisellä luvalla.

Puhdistus- ja pesukustannuksista, jotka aiheutuvat tämän huomiotta jättämisestä, vastaa vuokraaja.

Vuokraaja vastaa myös kustannuksista, jotka aiheutuvat mikäli vaunu ei ole väliaikaisesti vuokrattavassa kunnossa. Esim. savusaasteen poistamisesta aiheutuvista kustannuksista, sekä sen vuoksi menetetystä tuotosta.

Näiden ohjeiden osoitetun rikkomisen tapauksessa vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasuhde ilman määräaikaa.

Onnettomuuden sattuessa

 

Vuokraajan on onnettomuuden sekä palo-, varkaus- ja villieläinkolarien jälkeen välittömästi otettava yhteyttä poliisiin ja vuokranantajaan 045-3557366,( viimeistään kuitenkin välittömästi onnettomuuden jälkeisenä seuraavana työpäivänä). Vastapuolen vaatimuksia ei saa hyväksyä.

Vuokraajan on laadittava vuokranantajalle, seikkaperäinen kirjallinen selvitys piirroksella myös vähäpätöisistä vahingoista. Jos vuokraaja laiminlyö pöytäkirjan laatimisen ja vakuutusyhtiö kieltäytyy sen vuoksi vahingonkorvauksesta, on vuokraaja velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan.

Onnettomuusselvitys pitää luovuttaa vuokranantajalle viimeistään ajoneuvon palautuksen yhteydessä täydellisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Siihen pitää erityisesti sisältyä osallisten henkilöiden nimet ja osoitteet sekä mahdolliset todistajat ja osallisten ajoneuvojen rekisterinumerot.

 

Korjaukset

 

Tarvittavat korjaukset voi vuokraaja teettää 200€ saakka ajoneuvon käyttö- ja liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Suuremmat korjaukset voi teettää vain vuokranantajan suostumuksella.  Korjauskustannuksista vastaa vuokranantaja, kun hänelle on esitetty alkuperäistositteet sekä vaihdetut osat, mikäli vuokraaja ei ole itse vastuussa vahingosta.

 

Vuokraajan vastuu ja kaskovakuutus

Vuokranantaja vapauttaa vuokraajan vastuusta kaskovakuutuksen perusteiden mukaisesti täyskaskovahingoissa, joista vuokraaja vastaa omavastuuosuudella per vahinkotapaus.

Vastuusta vapauttaminen ei kuitenkaan päde, jos vuokraaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Sen lisäksi vuokraaja vastaa tuottamuksellisesti aiheutetuista vahingoista seuraavissa tapauksissa:

Mikäli vahinko on aiheutunut huumausaineiden tai alkoholin vaikutuksesta alaisesta ajokyvyttömyydestä.

Mikäli vuokraaja tai kuljettaja, jolle vuokraaja on luovuttanut ajoneuvon, pakenee onnettomuuspaikalta.

Mikäli vuokraaja vastoin velvoitetta ei onnettomuustapauksessa ota yhteyttä poliisiin, ellei velvollisuuden rikkomisella ole vaikutusta vahingon syyn toteamiseen eikä vahingon suuruuteen.

Mikäli vahingot perustuvat kiellettyyn käyttöön.

Mikäli vahingot on aiheuttanut ilman ajo-oikeutta oleva kuljettaja, jolle vuokraaja on antanut ajoneuvon käyttöön.

Mikäli vahingot aiheutuvat siitä, että painorajoituksia ei ole otettu huomioon.

Vuokraaja vastaa omista ajoneuvon käytöstä muodostuvista kuluista, maksuista ja sakoista, jotka esitetään vuokranantajalle. Elivät ne ole vuokranantajan aiheuttamia.

Vuokraajan tiedot voidaan luovuttaa kaikille viranomaisille, mikäli vuokraaja on menetellyt vilpillisesti ja siitä on olemassa riittävä osoitus.

Vaunut voivat olla varustettuja GPS-paikannusjärjestelmällä.

Vakuutusyhtiön vaatimuksesta vuokrasopimuksessa on oltava ehto: ”Ajoneuvoa ei saa viedä ulkomaille ilman vuokralleantajan erillistä kirjallista lupaa. Asuntoautoa ei saa viedä Eu alueen ulkopuolelle.